Gilla oss på Facebook
Glöm heller inte att checka in när du besöker oss!
Gilla oss p?Facebook!
HEM AKTIVITETER BUTIKER HISTORIA SEVäRT MAT BOENDE BILDER HAMNEN HITTA
Smögenbryggan   |  Smögen   |  Bohuslän   |  Sommarjobb   |  Uthyrning   |  Artikel   |  Informationsportalen
Artikel

2013-10-25
Olyckan med svenska kurirplanet Gripen 1943 högtidlighölls på Hållö efter sjuttio år - Bengt Wall lade ner krans - också kurirplanet Gladan mindes när offer och anhöriga hedrades

Smögen, 2013-10-25b; uppdaterad med fler bilder 10-27; uppdaterad text 14-01-18: Tro när hösten stormar – pastor Leif Larssons ord ute på Hållö blandades lätt med regnet och blåsten och vågorna vid minneshögtiden den 22 oktober 2013 för de ombordvarande på kurirplanet Gripen: då den 22 oktober 1943.

För det var den 22 oktober sjuttio år tidigare - då 1943, mitt under andra världskriget, som kurirplanet Gripen brinnande kommit in över Smögen och cirklat bort mot Hållö i försök att nödlanda. Nedslaget skedde rakt mot Hållös granithällar, i Kålhagsklåvans gröna marksluttning med stenar i kanterna och på sidorna och havet öppet bakåt. Så överlevde bara två man medan resten ombordvarande dog, direkt eller sittande kvar i det brinnande planet – bland dem flera barn.

Med ordföranden Bengt Wall i Hållö fyrförening i spetsen höll Hållöfärjans Stig Andersson i spakarna vid överfarten från Nya hamn på Smögen. 1943 hade bland andra Hasse Olofsson på Smögen varit en av de unga som sett planet före lotsutkikens folk och som farit över till Hållö för att försöka hjälpa till.

Året då det hände

1943 var ett dramatiskt år då en del ändå började skönja vändningen i Hitlers krigslycka. Statsministern Per Albin Hansson hade redan 31 januari noterat – skriver Anders Isaksson i fjärde delen av sin PA-biografi – att Hitler inte längre vågade tala i radio till sitt folk på tioårsdagen av makttillträdet 1933. Joseph Goebbels fick göra det istället:

-Säkraste tecknet på nedgången, noterade Per Albin, som ändå fick vänta till eftermiddagen 7 maj 1945 innan Flensburgradion tillkännagav Tysklands kapitulation och Stockholms Kungsgata fylldes av lika delar konfetti som fredsfirare.

1943 pågick slaget om Atlanten pågick för fullt, synligt från Hållö. Bara i oktober 1943 sänktes 29 handelsfartyg i Nordsjön, Medelhavet och Indiska oceanen av tyska ubåtar (Janusz Piekalkiewicz: Der zweite Weltkrieg (1985), s. 798). 1943 löpte det tyska slagskeppet Tirpitz i september löpte ut ur den norska fjorden på sin sista insats. 1943 landsteg de allierade i södra Italien. 1943 fann 7000 danska judar snabbt fristad i Sverige, i motsats till de norska judarna åren innan.

1943 hade också statsministern Per Albin Hansson sen den kalla vintern -42 erfarenhet av att ha fått avslag på sin ansökan om förskott på nästa tilldelning av koks till sig och Sigrid ute i funkishuset i Ålsten. Per Albin började då i likhet med många stockholmare att värma tegelstenar på gasspisen – vilket ledde till gasransonering, eftersom stadsgasen gjordes av koks importerad från Tyskland.


Handel från och till

 

Avspärrningen betydde också uppsving för den inhemska nöjesindustrin – den tunga industrin, som revykungen Karl Gerhard sade. Mången estradör fann fristad i Sverige och bidrog till uppsvinget – som Victor Borge, då ännu känd som Victor Rosenbaum.

På Smögen revyade Målar-Calle Larsson och gänget och samlade in pengar i Norgerevyn och Finlandsrevyn som gick olika versioner om vintern och om sommarn.

Det glada fyrtitalet på Smögenbaden

Bohuslän låg mitt i svenska blickfältet under andra världskriget – från Smögen såg man fartyg passera mellan det nazityskockuperade Norge och Tyskland. Danmark var också ockuperat – Sverige och Schweiz var neutrala öar mitt inne i ett av Nazityskland kontrollerat Europa.

På Smögenbaden dansade man för fullt om somrarna, för åtskilliga var de badgäster som sedan 30-talet funnit badvistelsen där behaglig och läsarna bör minnas, att allmän semester ännu var en nyuppfunnen sak.

Beslutet 1938 om lagstadgad semester två veckor för alla varje år var en djärv reform, skriver Anders Isaksson i sin biografi om Per Albin (del IV, s. 358). Ända sen 20-talet hade en del tjänstemän men också LO-anslutna kunnat få några dagars semester per år. Staten hade rekommenderat att arbetare också fick det, åtminstone om de varit anställda länge hos samma arbetsgivare.

1936 arrangerades i Ystad den första fritidsmässan.

Greta Hansson på Smögens telefonstation hade fullt upp med gäster. Ofta fick fru Hansson skicka ilbud till överdirektör Ljungdahl, som bodde hos Karin och Olle Olsson: han satt i Bränslekommissionen och ingick i krisförvaltningen där han hanterade en del av Sveriges handelsförhandlingar med Tyskland: kol och olja mot järn och kullager (de som inte skeppades till England via Lysekil, Lahälla och Hunnebostrand under mörka stormiga nätter).

Till överdirektören ringdes det jämt och hans samtal ansågs vara av vikt för landet, så därför fick överdirektören gå före i telekön (något hans hustru trodde innebar att hon inte heller behövde köa! Vilket det inte gjorde… skulle göra, i varje fall…!).

På Smögens havsbad kunde man också bo till skillnad från Smögenbaden och runt om i husen hyrde sommargästerna. Sommaren 1942 bodde som vanligt en ung flygare Henrik Schollin (1908-1943) från Stockholm i bygden. Och på Smögens havsbad bodde den som skulle bli hans hjärtas dam:
-Det var på en lördagsdans, jag tror på Smögenbaden, som de träffades, berättar pensionerade arkitekten i Lund Jan Schollin, född sommaren 1943.

Jan Schollin har numera kontakt med föreningarna på Hållö och brukar varje sommar bo på Fisketången. Han hade sänt mejl som Kjell Johansson läste upp ute vid Kålhagsklåvan – tyvärr kunde Jan inte själv närvara.

-Det var en tragisk historia – där de träffades, där dog min far, berättar Jan Schollin i telefon för www.smogenbryggan.se.

Jan var bara några månader gammal när olyckan skedde.
Knappt ett år senare…

För det var piloten Henrik Schollin som satt vid spakarna på kurirplanet Gripen den där oktoberfredagen när de avgått från Aberdeen på väg mot Bromma.
De två överlevande vittnade om att han försökt sätta ner planet i trakter han kände till.

-Släkten kommer från Karlskrona, tillägger Jan Schollin. Farfar var sjökapten, farfarsfar garvare.

Krans till minne av dem alla

Bengt Wall visar i luften där minneshögtidsgruppen står hur den orangemålade Gripen kom in och kraschade mot klipporna där nere – nu finns en minnestavla uppsatt.

Jan Gustafsson – med förflutet som journalist på Radio Väst – går nerför trappor och våthala bergskanter och läser och fotograferar. Resten av gruppen - Dag Lundman, Dan Andersson, Anne Johansson, Leif Larsson - står kvar insupande atmosfären och tänker sig in i händelsen för sjuttio år sedan.

Ännu kan det finnas saker kvar efter planet – mer än det återbördade propellerbladet uppe vid Utpost Hållö, invigt 2004 av dåvarande landshövdingen Göte Bernhardsson. Det berättas om en man som 1984 funnit en guldklocka i gruset där planet brann upp. Han tog kontakt och skulle skänka uret – men återkom aldrig och ingen tog ordentligt hans namn.

Gruppen vandrar åter mot Gripenmonumentet.

Bengt lägger ner föreningarnas krans och alla stillnar i en tyst minut. Bengt Wall påminner om alla de anhöriga till dem som dog i Kålhagsklåvans förbrännande flygbränslebrasa liksom han påminner om kurirplanet Gladan, som skjutits ner ute i Nordsjön redan i augusti. Något som misstänktes, men inte bekräftades, förrän efter kriget.

Information till besökare

På planscherna i Kultur- och naturrummet har Hållöföreningarna skrivit upp fakta kring Gripenolyckan, kring naturupplevelser på Hållö, kring sjöfartsolyckor på Hållö – och förstås kring Evert Taubes anknytning till ön.

På olika flygföreningars hemsidor liksom på Wikipedia samlas också information.
SE-BAG Gripen var en svensk DC-3a. Planet besköts av tyskt jaktflyg, en tysk Junkers Ju 88 med Werner Spiedel som förare, ute över Skagerrak. Gripen tillhörde ABA och användes som kurirplan mellan Skottland till Sverige. Flygplanet fattade eld i luften.
Tretton personer omkom och två överlevde haveriet. ABA avbröt kurirflygningarna till Skottland efter det inträffade.
Bengt Wall har tagit med foton från begravningen av Henrik Schollin i Västerledskyrkan i Stockholmsförorten Alvik på gränsen till Traneberg, (precis ovanför dagens tunnelbana och spårvägslinje tolv, känd i samband med Per Albin Hansson för övrigt och inte långt från flyplatsen Bromma).

Kapten Schollin fick sin grav på Galärvarvskyrkogården på Djurgården, intill dagens Vasamuseum.

Redan på 1970-talet intervjuade och skrev Lysekilsredaktören Terje W Fredh om lokala händelser under andra världskriget, bland annat i Från Westfalen till Gripen (1978). Lars-Axel Nilsson och Leif A Sandberg har senare skrivit boken Kurirflyg.

-Jag var den första som 1978 gav ut en skrift om Gripen, berättar Terje. Jag var då den enda som träffade de två överlevande, sjömannen Elon Olsson och mekaniker Stig Grupp. Intervjun med fyrvaktare Edvardsson gjorde jag i Lysekil 1977 och med fyrmästare Hållberg i Kungshamn 1975.

Minns dem - alla

Jan Gustafsson läser långsamt upp namnen vid den efterföljande kaffestunden inne i Utpost Hållö, där vädrets höstliga makter inte känns lika nära men där utsikten genom fönstren stämmer till eftertanke utöver hav och klippor.

Efter att kurirplanet Gladan skjutits ner fanns Höken, Örnen, Gripen och Falken kvar.

Två överlevde Gripen, Stig Grupp och Elon Olsson.


Utöver kapten Schollin dog Ove Darin, Karlskrona, Olof Holmbäck, Böda, Pelle Möller, Sköldinge, Hulda Björkman, Arkelstorop, Maria Taradina, rysk medborgare, barnen Alexej och Vladimir Taradina, Zinaidas Umnyskova, barnen Olga och Sergei Umnyskova, pastor T. C. Hume, USA, Douglas Goulder, Englefield, Storbritannien. 

Minnesstunden på Hållö till minnet av olyckan med Gripen sjuttio år tidigare går mot sitt slut:
-Toge jag morgonrodnadens vingar gjorde jag mig en boning ytterst i havet, läser sist Leif Larsson ur sitt psalmförråd – samma textrader, som Astrid Lindgren har med i boken Saltkråkan och därför är kända av många fler än dem som vanligen går i kyrkan.

-Där de träffades dog min far… ytterst i havet… ett enda endaste år senare.
------------------------------------

Text och foto: Casper Ljungdahl/Ellum bild
Tel: 0703–368385

http://www.facebook.com/casper.ljungdahl
www.smogen.com/ellum

 

Fotnot

Vad Per Albins generation visste och som vi i vår tid glömt var, att 70 procent av Sveriges handel var knuten till Tyskland och resten kontrollerades av samma land – något Isaksson noterar i sin bok.

Det är i detta sammanhang vi ska se kurirflygningarna och vikten med dem.

Sverige var avspärrat och de flesta varor var ransonerade. Alla fick känna på det.
Handelssjöfarten gick i konvoj, men torpederades och utsattes för tyska ubåtar och tyskt jaktflyg.

Se nyhetsarkivet


I Kålhagsklåvan på Hållö slutade det: Kurirplanet Gripens kapten Henrik Schollin försökte ta ner planet i trakter han kände sen somrarna. Försöket lyckades, men bara två överlevde av femton ombordvarande. Henrik Schollin begrovs i Västerledskyrkan i Alvik i västra Stockholm rätt nära Bromma flygfält och graven finns på Galärvarvet på Djurgården inne i stan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10233


Alla ombord på Hållöfärjan för färd ut till Hållö jämnt sjuttio år efter olyckan 22 oktober 1943. Det blev en extra tur nu på hösten när alla skulle först dit ut och sedan hem igen. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10182


Dag Lundman och Jan Gustafsson ombord på Hållöfärjan för färd ut till Hållö jämnt sjuttio år efter olyckan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10200


Kålhagsklåvan där Gripen slog ner 22 okt 1943, på dagen sjuttio år tidigare. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10226


Kurirplanet Gripen störtade den 22 oktober 1943 på Hållö. Kurirplanen upprätthöll förbindelse mellan Sverige och Storbritannien och de som reste var affärsmän, diplomater, privatpersoner, militärer och torpederade sjömän. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10216mlj


Bengt Wall beskriver hur Gripen kom in över Hållö från Smögenhållet. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10230


Så nära ligger Hållö fyr sett från berget ovanför Kålhagsklåvan. Bengt Wall beskriver hur Gripen kom in över Hållö från Smögenhållet och störtade i klåvan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10225


Jan Gustafsson går som den journalist han varit i yrkeslivet ner till minnestavlan på själva nedslagsplatsen i Kålhagsklåvan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10223


Bengt Wall berättar för gruppen om vad som hände den där dagen för sjuttio år sedan 1943. Nedslagsplatsen ligger direkt nedanför, i Kålhagsklåvan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10229


Kjell Johansson läser ur mejlet till föreningen från pilotens son Jan Schollin i Lund. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10234


Jan Gustafsson tar sedan fotona av gruppen och minnesmonumentet som är placerat utanför Utpost Hållö. Det utgörs av en propellervinge som 22 oktober 1943 satt på Gripen när planet störtade mot Hållös klippor. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10237


Bengt Wall talar så över dem som var med Gripen, de anhöriga - och glömmer inte heller Gladans besättning - kurirplanet som försvunnit spårlöst över Nordsjön redan i augusti 1943 och vars öde Gripens besättning var väl medvetna om när de gick ombord i Aberdeen för den sista färden över Nordsjön som slutade på Hållö 22 oktober 1943. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10241


Bengt Wall glömmer inte heller Gladans besättning och deras anhöriga - kurirplanet som försvunnit spårlöst över Nordsjön redan i augusti 1943 och vars öde Gripens besättning var väl medvetna om när de gick ombord i Aberdeen för den sista färden över Nordsjön som slutade på Hållö 22 oktober 1943. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10218mlj


En tyst minut för det som hände för sjuttio år sedan 22 oktober 1943 - 2013: Hållöföreningarnas samordnarordförande Bengt Wall har lagt kransen vid Gripenmonumentet på Hållö. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10246


En tyst minut för det som hände för sjuttio år sedan 22 oktober 1943 - 2013 - invid Gripenmonumentet på Hållö. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10242


Kransen vid Gripenmonumentet på Hållö med fyren i blickfånget. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10247


Bengt Wall berättar för Dag Lundman om Gripenutställningen som till vissa delar kan flyttas och andra är fasta - inne på Hållö natur- och kulturrum. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10213


Gripenutställningen innehåller mycken information - bland annat denna text om den som sköt ner det svenska orangemålade kurirplanet. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10214mlj


Gripenutställningen innehåller mycken information - bland annat denna bild på skottskadad post som flöt iland och eftersändes till flygföretagets kontor i Stockholm. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10217mlj


Gripenutställningen innehåller mycken information - bland annat denna text om kurirplanet och dess flygningar. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10220mbr


Bengt Wall visar fotot från begravningen i Västerledskyrkan utanför Stockholm för kaptenen Henrik Schollin, vars sommarparadis Smögen blev platsen där han fann sin tillkommande 1942 på en lördagsdans och platsen där han dog ett drygt år senare - ute på Hållö. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10203


Bengt Walls foto från begravningen 1943 i elva år gamla Västerledskyrkan i Stockholmsförorten Alvik (direkt utanför den då åtta år gamla Tranebergsbron, numera 2014 räknas nog Alvik, Traneberg, Äppelviken, Bromma, Nockeby mer till ytterstadsområdena och en del hembygdshistoriker anser man bör säga i Stockholm helt och hållet, men 1950 skriver Staffan Tjerneld "blomstrande villastäder i Stockholms västra utkant" om dessa områden som Stockholm köpte 1916: redan 1904 började herrgårdbygderna och jordbruksmarkerna omvandlas till förstad dit förortsspårvagnen tolv gick från 1929: mer intresant är kanske att Bromma flygplats dit kaptenen skulle ligger rätt nära) för kaptenen Henrik Schollin. Hans grav finns på Galärvarvskyrkogården på Djurgården - 2014 är detta invid Vasamuseet. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10206mlj


Jan Gustafsson läser namnen på dem som omkom vid minnesstunden med kaffe inne på Utpost Hållö efter besök på nedslagsplatsen och kransnedläggning vid Gripenmonumentet. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10258


Pastor Leif Larsson läser några ord ur psalmbok och Bibel innan Gripenhögtiden avslutas inför återfärden med Hållöfärjan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10259


Efter Gripenhögtiden 22 oktober 2013 - 70 år efter olyckan - återfärd med Hållöfärjan till Smögen. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10261


Toge jag morgonrodnadens vingar gjorde jag mig en boning ytterst i havet -... läste pastor Leif Larsson vid minneshögtiden för de omkomna och de anhöriga vid Gripenhögtiden 22 oktober 2013 - 70 år efter olyckan, då kurirplanet sköts ned av ett tyskt jaktflyg. Kurirplanets kapten Henrik Schollin hade varit sommargäst på Smögen och året innan funnit sin tillkommande på en lördagsdans på Smögenbaden (troligen Smögenbaden) - nu försökte han ta ner planet i trakter han kände och lyckades till priset av sitt liv och tolv av de övrigas, två överlevde. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10207


I Kålhagsklåvan på Hållö slutade det: Kurirplanet Gripens kapten Henrik Schollin försökte ta ner planet i trakter han kände sen somrarna. Försöket lyckades, men bara två överlevde av femton ombordvarande. Henrik Schollin begrovs i Västerledskyrkan i Alvik i västra Ytterstockholm och graven finns på Galärvarvet på Djurgården, mitt inne i stan. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10224


Redan 1978 kom Terje W Fredh i Lysekil ut med boken från Westfalen till Gripen - som handlade om dessa olyckor och där han redovisar intervjuer med de två överlevandena. På den tiden var den lokala vinklingen av andra världskriget inte något som sysselsatte skribenterna i större grad. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10031


När Terje W Fredh i Lysekil på 1970-talet kom med sina böcker de lokala vinklingarna av andra världskriget, var ämnet inte något som sysselsatte skribenterna i större grad. Det här är kartan över den väg kurirplanen tog. Bilden finns med på Hållöföreningarnas utställning. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p09138mlj


Så här såg det kraschade Gripenplanet ut i Kålhagsklåvan på Hållö efter 22 oktober 1943. Bilden finns med på Hållöföreningarnas utställning. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p09137mlj


Så här såg det ut när Gripen störtat. Bilden har Bengt Wall fått från Riksarkivet, där den ligger hanterad av SAS som tagit över flygbolagets papper. Bilden visades på Sotenäs oktobermässa 26 oktober 2013. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10312mmöbr


Så här såg det ut när Gripen störtat. Bilden har Bengt Wall fått från Riksarkivet, där den ligger hanterad av SAS som tagit över flygbolagets papper. Bilden visades på Sotenäs oktobermässa 26 oktober 2013. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10313mmöbr


Flygkaptenen Henrik Schollin förde Gripen till Hållö i ett försök att rädda de ombordvarande. Bara två överlevde. Lite mer än ett enda år tidigare, hade Henrik funnit sitt hjärtas dam just på en lördagsdans på Smögen - - - - Bilden har Bengt Wall fått från Riksarkivet, där den ligger hanterad av SAS som tagit över flygbolagets papper. Bilden visades på Sotenäs oktobermässa 26 oktober 2013. Foto: Casper Ljungdahl/ellum bild/www.smogen.com/ellum/ p10313mmöbrCopyright © 2009 Smögenbryggan AB
Smögenbryggan ® är ett registrerat varumärke

Upplevs bäst med Internet Explorer 7 och upplösningen 1024x768px eller högre.
Sidan är skapad av Kimsoft Media
Denna sida innehåller Cookies.